คุณคิดว่า เราควรจะเปิดประเทศให้ใครเข้ามาบ้าง
0 %
ผู้ลี้ภัยสงคราม
0 %
ทุกคน
0 %
คนที่ย้ายมาจากประเทศพัฒนาแล้ว
0 %
คนที่ย้ายมาจากประเทศกำลังพัฒนา
0 %
คนที่ประเทศเราให้โควต้าเข้ามาตามลักษณะงานและสัญชาติ
0 %
คนที่มีการศึกษาดีจากทั่วโลก
0 %
ไม่ควรเปิดให้ใครเลย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

เลื่อนไปยังคำถามถัดไป
 
คุณเชื่อมั่นในประชาคมอาเซียนหรือไม่?
0 %
ไม่เชื่อมั่น
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
สำหรับคุณ ความสามัคคีกลมเกลียวของประชาคมอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร
0 %
เป็นโครงการเดียวที่นำพาพวกเราไปสู่อนาคต
0 %
เป็นเพียงภาพลวงตาชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์
0 %
เป็นความร่วมมือที่ต้องเกิดขึ้น
0 %
เป็นความพยายามครอบงำกันเองระหว่างประเทศสมาชิก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดต่อไปนี้มากที่สุด...
0 %
จังหวัด/เมือง
0 %
ประเทศของคุณ
0 %
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
0 %
โลก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณมีเพื่อนในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกอื่นๆหรือไม่?
0 %
มี 1 ประเทศ
0 %
มี อย่างน้อย 2 ประเทศ
0 %
ไม่มีเลย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
เราควรมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่แน่นแฟ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตเอเชียแปซิฟิกหรือไม่
0
%
เห็นด้วย
0
%
ไม่เห็นด้วย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้