คุณคิดว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับพ่อแม่
0 %
โดยรวมแล้วดูดีกว่า
0 %
โดยรวมแล้วดูแย่กว่า
0 %
คล้ายกัน

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

เลื่อนไปยังคำถามถัดไป
 
หากมองไปยังอนาคต คุณคิดว่า คุณน่าจะมีชีวิตเป็นอย่างไร
0 %
มีชีวิตที่ย่ำแย่
0 %
0 %
0 %
มีชีวิตที่สดใส

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
พ่อแม่/ผู้ปกครอง รู้สึกกังวลกับอนาคตของคุณใช่หรือไม่
0
%
กังวล
0
%
ไม่กังวล

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณคิดว่าอนาคตของลูกๆ จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตคุณ
0 %
โดยรวมแล้ว น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่า
0 %
โดยรวมแล้ว น่าจะมีชีวิตที่แย่กว่า
0 %
น่าจะมีชีวิตที่คล้ายๆ กัน

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
เมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน คุณคิดว่าตัวเองเป็นอย่างไร
0 %
มีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
มีโอกาสมากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณคิดว่า เมื่อคุณตายแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป
0 %
ฉันจะกลายเป็นเถ้าถ่าน
0 %
ฉันจะไปสวรรค์
0 %
ฉันจะไปเกิดใหม่
0 %
ฉันยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้
0 %
ฉันจะตกนรก
0 %
ฉันจะไร้ตัวตน
0 %
ฉันจะกลายเป็นผี
0 %
ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้