สำหรับคุณ งานมีความหมายอย่างไร
0 %
การมีเงินเลี้ยงชีพ
0 %
การเติมเต็มคุณค่าชีวิต

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

เลื่อนไปยังคำถามถัดไป
 
งานที่ทำอยู่ช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณแล้วหรือไม่
0 %
ไม่ช่วยเติมเต็มเลย
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
เติมเต็มชีวิตได้มากที่สุด

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณคิดว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบันเหมาะสม ตามคุณสมบัติของคุณหรือไม่?
0 %
ไม่เหมาะสมเลย
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
เหมาะสมมากที่สุด

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณคิดว่าคุณได้รับผลตอบแทน สมกับความทุ่มเทที่มีให้งานหรือไม่
0 %
ไม่เลย
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ใช่ที่สุด

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
ถ้าไม่มีงานทำ คุณจะมีความสุขได้หรือไม่
0 %
ได้
0 %
ไม่ได้

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน
0
%
ได้รับการยอมรับ

0
%
ไม่มีที่กล่าวมา
0
%
ไม่มีความสุข
0
%
มีความสุข
0
%
ได้รับการดูแล
0
%
รู้สึกเหงา
0
%
รู้สึกเหมือนโดนดูถูก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
อะไรคือสามสิ่งสำคัญที่คุณนึกถึงเวลาเลือกงาน?
0
%
งานที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่างการงานกับชีวิตส่วนตัว

0
%
สถานที่ทำงาน
0
%
ไม่ใช่เลยสักอย่าง
0
%
การได้ทำงานกับคนเก่งๆ
0
%
งานที่ทำให้พ่อแม่/ครอบครัวภาคภูมิใจ
0
%
งานที่ตรงกับความฝันของตัวเอง
0
%
งานที่ตอบโจทย์สิ่งที่ให้คุณค่าในชีวิต
0
%
งานที่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี
0
%
ฉันไม่ได้มีทางเลือกมากนัก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้