พ่อแม่/ผู้ปกครองเคยรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จของคุณใช่หรือไม่
0
%
ใช่
0
%
ไม่ใช่

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

เลื่อนไปยังคำถามถัดไป
 
พ่อแม่/ผู้ปกครองสนับสนุนการตัดสินใจของคุณหรือไม่
0
%
ใช่
0
%
ไม่ใช่

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
ความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อแม่เป็นอย่างไร?
0 %
แย่ที่สุด
0 %
ค่อนข้างตึงเครียด
0 %
เฉยๆ
0 %
ค่อนข้างดี
0 %
อบอุ่น รักกันมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ปกครองหรือไม่
0
%
เคย
0
%
ไม่เคย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
ปกติแล้วคุณพูดคุยเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์กับพ่อแม่/ผู้ปกครอง หรือไม่
0
%
คุย
0
%
ไม่คุย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเป็นเพื่อนกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ใน Facebook หรือไม่
0
%
เป็น
0
%
ไม่เป็น

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
พ่อแม่ของคุณให้คุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการหรือไม่?
0
%
ให้
0
%
ไม่ให้

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
ครอบครัวควรมีสิทธิในการเลือกคู่สมรสให้คุณหรือไม่
0 %
ไม่ ฉันต้องเลือกเอง
0 %
คุยกันได้ แต่ความรักต้องมาก่อน
0 %
สุดท้ายก็ขัดครอบครัวไม่ได้อยู่ดี แม้ใจจริงจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ตาม

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้