ปัจจุบันนักการเมืองไม่มีอำนาจแล้ว
0
%
เห็นด้วย
0
%
ไม่เห็นด้วย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

เลื่อนไปยังคำถามถัดไป
 
ธนาคาร สถาบันการเงิน และเงินตรา คือผู้กุมอำนาจในสังคมโลก
0
%
ฉันเห็นด้วย
0
%
ฉันไม่เห็นด้วย

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
นักการเมืองเป็นคนทุจริต
0 %
ไม่ หรือมีอยู่น้อยมาก
0 %
มีบ้าง
0 %
ใช่ ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นแบบนั้น

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
มีข้าราชการมากเกินไป
0 %
ใช่
0 %
ไม่ใช่

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรทางการเมือง หรือไม่?
0 %
เคยเข้าร่วม และชอบมาก
0 %
เคยเข้าร่วม แต่จะไม่เข้าร่วมอีกแล้ว
0 %
ไม่เคย แต่ก็อยากลอง
0 %
ไม่เคย และไม่สนใจ

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
ถ้าไม่ได้รับรู้ข่าวสาร คุณจะมีความสุขได้หรือไม่
0 %
ได้
0 %
ไม่ได้

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในการเมืองหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในตำรวจหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในทหาร/กองทัพหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในระบบกฎหมายหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในสื่อหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในองกรค์ทางศาสนาหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
คุณเชื่อมั่นในองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือไม่
0 %
ไม่เชื่อมั่นเลย
0 %
0 %
0 %
เชื่อมั่นมาก

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้

 
โปรดเลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารที่คุณเชื่อถือมากที่สุดมา 3 แหล่ง
0
%
ครอบครัว

0
%
เว็บไซต์ข่าว
0
%
การออกอากาศรายการทางออนไลน์
0
%
เพื่อน
0
%
ญาติ
0
%
ไม่รับข่าวสารใดๆ เลย
0
%
ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมา
0
%
เว็บไซต์เพื่อการค้นหา เช่น Google
0
%
โซเชียลมีเดีย
0
%
สถานีโทรทัศน์เอกชน
0
%
สถานีวิทยุสาธารณะของภาครัฐ
0
%
สถานีวิทยุเอกชน
0
%
หนังสือพิมพ์
0
%
เว็บไซต์วีดีโอ
0
%
นิตยสาร
0
%
สถานีโทรทัศน์สาธารณะของภาครัฐ

ขณะนี้ จำนวนของผู้ตอบคำถามที่เก็บบันทึกไว้ของคำถามนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

ผลลัพท์จะถูกเผยเเพร่เร็วๆนี้