การเติบโตมีความหมายยังไงสำหรับคุณ
ช่วงอายุที่คุณชอบที่สุดคือช่วงไหน? ช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว? หากคุณโตแล้วคุณยังต้องพึ่งครอบครัวอยู่หรือไม่?