ความรักคือทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่
หากพูดถึงความรัก และการนอกใจ อยากถามว่าความรู้สึกสนิทสนมเปลี่ยนเป็นความชอบตั้งแต่ตอนไหน? คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความรักได้ไหมและจะรู้สึกอย่างไร มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน มีความสุขหรือไม่ หรือมันคือความทุกข์ทรมาน?