คุณควบคุมชะตาตัวเองได้หรือไม่?
อะไรคือสื่งที่ทำให้คุณกังวลมากที่สุด? สังคมในตอนนี้มีความรุณแรงเกิดขึ้นมากเกินไปหรือไม่? แล้วเราสามารถจัดการกับอะไรได้บ้าง?