ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
หากพูดเรื่องมุมมองความรักและเพศ คนไทยรุ่นใหม่ ต่างจากบรรดาคนรุ่นใหม่จากประเทศอื่นๆในโลกอย่างไรบ้าง?